Κίνα Ενεργός γραμμή παραγωγής ασβέστη κατασκευαστής
επιχείρηση
Προϊόντα
Ενεργός γραμμή παραγωγής ασβέστη
γραμμή παραγωγής τσιμέντου
Γραμμή παραγωγής LECA
μύλος μύλων σφαιρών
Calcination εξοπλισμός
Εξοπλισμός κοκκιοποίησης
Μεταβίβαση του εξοπλισμού
εξοπλισμός συλλογής σκόνης
βιομηχανικός περιστροφικός στεγνωτήρας
μηχανή πέτρινων θραυστήρων
Μηχανή δομένος οθόνης
δονητικός τροφοδότης
μαγνητική μηχανή διαχωριστών
μηχανή επίπλευσης
Κάθετος μύλος άλεσης
γραμμή βιομηχανικής παραγωγής